ქ. თბილისი. ჩიტაიას #19 aysopiage@gmail.com +99597063037

Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Boardroom | Virtual boardroom

De New York Stock Exchange eist dat het besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar een zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of de comités en haar commissies effectief functioneren. ” 1 Het doel van deze oefening zijn ervoor erbij zorgen datgene besturen worden bemand en geleid bij gepaste wijze; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn boven het nakomen van hen verplichtingen; plus dat daarginds betrouwbare processen zijn vanwege aan https://board-room.nl/ het basisvereisten bij voldoen bij gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden is met het taak deze zij en hun medebestuursleden vervullen, het boardevaluaties plus de prestaties van het directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies erbij kort schieten. Volgens beslist onderzoek van The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan de Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal van 1 zelfs 5 bij termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” zijn en één “niet bij allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board over de vaardigheden en ervaring beschikt die nodig bestaan om toezicht te houden bij hun bedrijf.

board management software

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) betreffende de bureaus die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) ben van mening dat hen bedrijf de prestaties met individuele bestuurders zeer goed moet beoordelen. Langduriger aandacht aan individuele beoordeling is beslist noodzakelijke stap om een prestaties betreffende de groep geaggregeerd erbij waarborgen. Bestuurders hebben eveneens slechts een bescheiden tevredenheid over het dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) van de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; toch de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan de helft (46% procent) zijn ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening dat een deel van de bestuurders een te grote invloed bezit op beslissingen van het raad van bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen een raad” wordt genoemd). Het typische directeur is van mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur moet worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief ben. Dit zijn verontrustende statistieken die suggereren dat dikwijls bedrijven genkel raadsevaluaties gebruiken om de bijdrage met hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans bij een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak verricht door een general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken plus de bijbehorende standaarden. U onderzoekt bijvoorbeeld of de bedrijf is comités op de onbesproken manier bezit gestructureerd; alsof het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; plus of het bedrijf zich houdt bij een reeks processen dat in overeenstemming zijn aan de kwasi beste praktijken die door bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar tevens meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van het raad is om het bijdrage met individuele bestuurders en de interpersoonlijke plus groepsdynamiek betreffende bestuursleden erbij beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt deze oefening regelmatig niet bij een rigoureuze manier verricht en in veel diensten is dat helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Dit houding ben een vergissing. Hoewel u moeilijker en tijdrovender is, biedt de beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken de grootste mogelijkheid tot verbetering door het rollen, de bijdrage en de effectiviteit van elk bestuurslid bij onderzoeken.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *